Allmänna villkor och personuppgiftspolicy

Grundläggande principer

Detta dokument syftar till att informera användare av NetJobs Group AB (Publ)s webbsidor (TeknikJobb.se, HälsoJobb.se, EkonomiJobb.se, JuridikJobb.se, LedningsJobb.se, PedagogJobb.se, FörskoleJobb.se, ITjobb.se, SäljJobb.se, MiljöJobb.se, NetJobs.se, NetJobs.com), i det följande benämnt ”NetJobs”, om de villkor som gäller för användning av webbsidorna, samt att hantering av användarens personliga uppgifter och integritet skyddas i enlighet med gällande lagstiftning. Samma villkor gäller för Netjobs dotterbolag Karriärguiden Sverige AB’s webbsidor (Karriärguiden.se). Nedan följer en närmare beskrivning av relevanta punkter.

Insamling av personuppgifter

NetJobs erbjuder webbsidor där besökaren kan informera sig om lediga jobb, annonsera för att rekrytera ny arbetskraft, samt annan relevant information. Med syftet att koppla ihop användare som söker nytt jobb med användare som söker arbetskraft erbjuds på NetJobs webbsidor ett flertal funktioner som kräver att användaren anger personliga uppgifter, som sparas och lagras av NetJobs. Exempel på sådana funktioner är skapande av användarkonto, upprättande av bevakning av jobb via e-post, samt uppladdning av CV. Användning av NetJobs webbsidor innebär accepterande av dessa allmänna villkor och personuppgiftspolicy.

Cookies

För att möjliggöra vissa funktioner på webbsidorna, samt för att kunna analysera trafiken till och på webbsidorna använder sig NetJobs av så kallade ”cookies”. En cookie är en textfil som placeras i din dator, via din webbläsare, och som läses av av din webbläsare nästa gång du besöker webbsidan. Detta ger NetJobs möjlighet att anpassa webbsidan till användarens beteende och i förlängningen erbjuda användaren en bättre tjänst. I vissa fall kan även cookies från tredje part, samt NetJobs samarbetspartners, användas för statistik- och analyssyften.

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte, genom inställningar i din webbläsare.

Användning av NetJobs webbsidor förutsätter att webbläsaren accepterar cookies.

Säkerhet

När du skapar ett konto eller en bevakning av jobb via e-post på någon av NetJobs webbsidor blir du tilldelad, alternativt väljer ett eget, lösenord som du använder för att logga in på ditt konto. Det är användarens eget ansvar att skydda sitt lösenord så att obehörig ej får tillgång till användarens konto.

Användning av personuppgifter

Vid användning av ett flertal funktioner på NetJobs webbsidor kommer användaren att ombes att uppge eller lämna personliga uppgifter. Så är fallet exempelvis vid skapande av användarkonto, bevakning av jobb via e-post samt uppladdning av CV. I dessa fall kommer den information som anges av användaren att sparas och lagras av NetJobs. Informationen kommer att användas för att fullgöra de tjänster och funktioner användaren begärt tillgång till. Genom användning av NetJobs webbsidor samtycker användaren till att NetJobs, och de närstående-, partner-, och tredje partsbolag till vilka NetJobs kan tänkas lämna vidare uppgifterna, använder och lagrar de personliga uppgifter användaren lämnar.

Rättelse, insyn och återkallelse

I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) har användaren rätt att begära insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om denne, att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter, samt begära att uppgifter som lagrats om denne utplånas. Den tillåtelse användaren ger NetJobs att hantera användarens personuppgifter kan när som helst återkallas.

Missbruk, olagliga eller känsliga uppgifter

I det fall användaren publicerar olagliga, förolämpande, eller på annat sätt olämpliga uppgifter på någon av NetJobs webbsidor kommer NetJobs omgående att radera dessa uppgifter. Därutöver förbehåller sig NetJobs rätten att avsluta användarkonton som misstänks ligga bakom eller bidra till publicering av uppgifter av den karaktär som beskrivs i mening ett i detta stycke, eller som på annat sätt bidrar till ett olämpligt beteende.

Personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen för NetJobs hemsidor är:

NetJobs Group AB (Publ)
Linnégatan 18
SE 114 47 Stockholm
info@netjobs.se
Org. Nr: 556656-5502
		

Personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen för Karriärguiden Sverige AB's hemsidor är:

Karriärguiden Sverige AB
Eriksbergsgatan 8A
SE 114 30 Stockholm
info@karriarguiden.se
Org. Nr: 556870-9140
		

Länkar till andra webbplatser

På vissa platser på NetJobs webbsidor kan det finnas länkar till andra webbsidor, som ej kontrolleras av NetJobs. De sidor länkarna leder till kan omfattas av andra villkor än de webbsidor som kontrolleras av NetJobs. Vi ber användaren vara uppmärksam på innehållet på externa webbsidor, i och med att detta ligger helt utanför NetJobs kontroll och ansvar.

Ansvarsfriskrivning

Genom att besöka NetJobs webbsidor accepterar användaren dessa villkor, samt att NetJobs ej kan göras ansvarigt för någon slags direkt eller indirekt skada som skulle kunna ha samband med användningen av NetJobs tjänster och webbsidor. Detta gäller även all den information som publiceras på NetJobs webbsidor, oavsett om den mot all förmodan skulle visa sig vara inkorrekt. Användaren ombedes därför att regelbundet kontrollera innehållet i dessa villkor, för att själv kunna avgöra huruvida han eller hon vill använda sig av NetJobs webbsidor.

Ändring av policy

I vissa fall kan det vara nödvändigt för NetJobs att ändra innehållet i dessa villkor. Användaren uppmanas därför att hålla sig uppdaterad om innehållet i dessa villkor.