Uutiset

Työtä myyjänä – vaihtelevaa, sosiaalista ja suuri omavastuu

Työ myyjänä on monipuolista ja vaihtelevaa. Työkenttä on laaja, ja myyjä voi tehdä töitä sekä liikkeessä, puhelimen kautta, internetissä tai kentällä asiakaskäyntien muodossa.  Ammatti on ollut muutosprosessissa viime vuosina. Myyjältä vaaditaan nykypäivänä suurta sosiaalista pätevyyttä, tuotetuntemusta ja stressinsietokykyä.


Rolf Laurelli kouluttaa myyjiä. Hän aloitti itse uransa parikymppisenä myymällä konttorikoneita. Hänen mielestään myyjän täytyy olla kohtelias, hänellä pitää olla huumorintajua, hänen pitää uskaltaa tarvittaessa pyytää neuvoja ja apua, ja pystyä hyväksymään erilaiset ihmiset.

“Nöyryys ja kärsivällisyys ovat myyjän tärkeimmät ominaisuudet. Kestää usein jonkin aikaa saavuttaa luottamus sinun ja mahdollisten asiakkaiden välillä, ja siksi voi viedä aikaa ennen kuin varsinaisesti pääsee myymään, koska alussa on kysymys uuden kontaktin luomisesta”, Rolf sanoo.

 

Kenttämyyjillä paljon matkapäiviä

Myyntityö on usein itsenäistä ja Rolfin mielestä tulee olla utelias ja kiinnostunut ihmisistä viihtyäkseen työssään. On myös huomionarvoista, että osaa tehdä työtä itsenäisesti ja suunnitella työnsä itse. Kenttämyyjänä matkustaa paljon ja käy asiakkaiden luona. Rolf aloitti uransa kenttämyyjänä, päinvastoin kuin useammat muut. Sisämyyjä on töissä konttorissa ja ottaa työssään usein vastaan tilauksia puhelimitse ja palvelee asiakkaita. Sisämyyjän ja puhelinmyyjän ero on, että sisämyyjä tekee työtä enemmän jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Puhelinmyyjä puolestaan myy usein täysin uusille asiakkaille ja on myös useammin kuin sisämyyjä kasvotusten asiakkaan kanssa. Jotta viihtyisi puhelinmyyjänä, ovat kestävyys ja taito lukea rivien välistä hyviä ominaisuuksia mahdollisten asiakkaiden kanssa keskustellessa.

 

Tärkeitä yhtiön liikevaihdon kannalta

Myyjä voi myös työskennellä erilaisissa liikkeissä. Kuten yleensä myyntityössä, on paljolti kysymys asiakkaiden palvelemisesta ja että on huomaavainen asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden suhteen. Puhelinmyyjänä olet yleensä töissä yrityksessä, joka on erikoistunut myymään tuotteita ja palveluita puhelimitse. Tämä tarkoittaa, että edustat eri yrityksiä riippuen siitä, keneltä työnantajasi on saanut toimeksiannon.

 

Rolf Laurellin mielestä myyjällä on tärkeä rooli jokaisessa yrityksessä

“Myyjä on se joka tuo tuloja yritykselle, ilman myyntiä ei tuloja. Jos yritys ei saa tuloja se ei voi olla kannattava, ja jos se ei ole kannattava, se ei menesty. Mielestäni kaikkien myyjien pitäisi olla ylpeitä ammatistaan ja roolistaan yrityksen jatkuvuuden turvaajana, hän sanoo.

 

Stressinsietokyky ja markkinatuntemus

“Myyjät ovat tänään korkealle arvostettuja yritysten hallituksissa ja he ovat usein mukana erilaisissa johtoryhmissä, ovathan he yritysten kontakti markkinoiden suuntaan. He ovat yleensä myös parhaiten tietoisia siitä, mitä kilpailijoilla on tekeillä, hän sanoo.

Hän kertoo, että myyntityö on muuttunut paljon viime aikoina. Aikaisemmin kauppamatkustajat kiersivät tapaamassa asiakkaita henkilökohtaisesti, koulutustaso ei ollut kovin korkea ja tärkein ominaisuus oli hyvä “supliikki”.

“Tänä päivänä myyjän pitää omata tarkkaa tietoa myymästään tuotteesta ja palvelusta. Hän käyttää usein viimeistä matkapuhelintekniikkaa työssään. Hyvä markkinatuntemus, tietoa laeista ja määräyksistä sekä analyyttinen pätevyys yhdistettynä hyvään sosiaalisen pätevyyteen ja stressinsietokykyyn ovat hyvän myyjän tärkeimmät perusominaisuudet”, Kjell Hjelm sanoo.

 

Etiketter: